Presentació

Higienealimentaria és una empresa d'assessorament tècnic especialitzada en la industria agroalimentària, capacitada per donar solucions als requeriments normatius, així com oferint el servei d'outsourcing per tal d'adaptar-nos millor a les necessitats de l'empresa.

Així mateix oferim la nostra experiència per la millora de la higiene dels processos, la millora de gestió de qualitat de l'empresa i l’optimització de recursos, per tal de permetre l'assoliment dels objectius de qualitat i seguretat alimentària en base als estàndards normatius.


Amb 10 anys d'experiència en el món de la consultoria en diferents sectors agroalimentaris amb personal qualificat.


Entre d'altres podem oferir:

  • Implantació de Normes de Qualitat (Normes ISO / IFS / BRC, Implantació de Sistemes Integrats de Gestió, Denominacions d’Origen, Inscripció en Agricultura Ecològica,...)
  • Assessorament jurídic alimentari (Revisió d’Etiquetatge, Estudis de Vida Útil de Producte, Etiquetatge Nutricional, Auditories Legals,  Llistes Marc, Assessorament per la Importació i Exportació de Productes Alimentaris, Auditories alimentaries...)
  • Formació alimentària (Higiene i Seguretat Alimentària, Formació de Manipulació d’Aliments, Formació en Higiene Alimentaria i APPCC ...)